INFORMATION YOU NEED
Tunnus:
Varmenne:
ETUSIVU JÄRJESTELMÄ KÄYTTÖÖNOTTO YRITYS IHMISET OTA YHTEYTTÄ en
X

INFO

This is the info pop-up element reserved for current information.

These notes are not meant to be visible but on request, Thus the information is normally hidden from the screen.

Actions results are to be shown to user with fading icons.

Työnohjaus & laitekanta mobiilissa lue lisää
Maintenance Manager:n avulla Huoltotyönohjaus ja raportointi tapahtuu digitaalisesti kentältä.
Oikea tieto
oikeassa paikassa lue lisää
eqTAGin avulla huoltohenkilöstön tarvitsema tieto on saatavilla suoraan huollettavasta laitteesta.
Kenttä-
käyttöön
suunniteltu lue lisää
Yksinkertainen käyttöliittymä ja huoltoprosesseihin taipuvat toiminnot varmistavat järjestelmän käytettävyyden kentällä.

HUOLTOMIESTEN SUUNNITTELEMA TYÖNOHJAUS­JÄRJESTELMÄ

EQTAG TARINA on lähtenyt kentältä, huollon työnohjauksen tarpeista. Tiedämme mistä liiketoimintasi marginaalit löytyvät. Haluamme, että työnohjaajana kaikki resurssisi ovat mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Haluamme, että asentajana käytät tiedon etsimiseen ja raportointiin mahdollisimman vähän aikaa. Haluamme, että huoltokohteidesi tiedot ovat ajan tasalla läpi niiden elinkaaren sekä huoltotapahtumat asian mukaisesti dokumentoitu. Haluamme, että järjestelmä on kentällä miellyttävä ja vaivaton käyttää.

eqTAG – Keskity oikeaan työhön.

LUE LISÄÄ EQTAGin HYÖDYISTÄ
Laitekannan ylläpito ja elinkaaren hallinta
Työnohjaus & Raportointi
Analytiikka- raportit ja KPI-mittarit
Älykäs tuotekilpikaikki laitetiedot ja huoltohistoria laitteesta
Vika-ilmoitukset kentältä
Työmääräimet

Maintenance manager

Laitekannan ylläpito ja elinkaaren hallinta. Työnohjaus ja raportointi. Mittaaminen ja analysointi.

eqTAGin tekninen ratkaisu yhdistää saumattomasti mobiililaitteissa toimivan pilvipalveluohjelmiston ja kentällä olevat laitteesi. Pilvipalveluteknologia takaa varman toimivuuden ja turvallisuuden. eqTAG älykkäät laitekilvet linkittävät oikean tiedon kentälle juuri oikeaan paikkaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ratkaisukokonaisuudet

Joustavasti muokattavissa – valitse vain tarvitsemasi ominaisuudet

Järjestelmä koostuu asiakkaan tarpeen mukaan valittavista modulaarista toiminnallisuuksista ja se on skaalautuva. Lisäksi järjestelmän toimintoja voidaan tarpeen mukaan räätälöidä sujuvan käytettävyyden varmistamiseksi kenttätyössä.

LAITEKANNAN YLLÄPITO JA ELINKAAREN HALLINTA

 • Asiakkaiden ja kohteiden hallinta
 • Laitetietojen ja niihin liittyvien dokumenttien hallinta
 • Huoltotapahtumien dokumentointi
 • Laitekannan auditointi & elinkaaren hallinta
 • Älykäs laitekilpi
 • Integrointi muihin järjestelmiin
 • Asiakas ja toimialakohtainen sanasto
LUE LISÄÄ

TYÖNOHJAUS JA TYÖRAPORTOINTI

 • Työnohjaus
 • Huolto-ohjelmat
 • Huoltohistorian ylläpito
 • Raportointi
 • Ennakoiva huolto
 • Tietojen synkronointi
 • Vikailmoitukset kentältä
LUE LISÄÄ

HUOLLON MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI – SERVICE BI

 • Faktatietoa liiketoiminnan seurantaa ja analysointia varten
 • Avaintoimintaraportit ja KPI-mittarit yhdeltä dashboardilta
 • Reaaliaikaiset ja automaattisesti päivittyvät näkymät
 • Dynaamiset raportit – muuta mitattavaa kohdetta ja tarkasteltavaa aikaväliä
 • Asiakaskohtaisesti räätälöityvät näkymät
 • Mahdollista laajentaa kattamaan myös muut liiketoiminnan tarpeet
LUE LISÄÄ
Takaisin
Oikea tieto
oikeassa
paikassa

Tieto aina mukana

 • Työmääräimet
 • Ajantasainen asiakasrekisteri ja laitetiedot
 • Kunnossapitotiedot, varaosat, korvaavat tuotteet
 • Huoltohistoria
 • Käyttöohjeet, kuvat ja dokumentit
 • Raportit ja avainluvut

Tutkitusti huoltotyössä eniten tehottomuutta aiheuttava tekijä on oikean tiedon puuttuminen silloin kuin sitä tarvitaan. Kun oikea tieto on käytössäsi oikeassa paikassa -information you need- saavutat välittömästi kustannussäästöjä töiden nopeutuessa. Parannat työtyytyväisyyttä, koska tietojen etsimiseen ei kulu ylimääräistä aikaa ja työntekijät välttyvät turhan työn tekemiseltä.

Takaisin
Reaaliaikainen töiden raportointi

TYÖNOHJAUS JA TYÖRAPORTOINTI

 • Työnohjaus
 • Huolto-ohjelmat
 • Ennakoiva huolto
 • Raportointi
 • Vikailmoitukset kentältä
 • Elinkaarikustannusten seuranta

Onko työntekijöillä kaikki oleellinen tieto käytössä huoltotöitä tehdessä? Pystytkö raportoimaan tehdyt työt reaaliaikaisesti ja helposti huoltokohteesta. Kauan käytät tehokasta työaikaasi kunnossapitojärjestelmän kanssa pelaamiseen? Jos vastasit kahteen ensimmäiseen kysymykseen ei ja ei sekä viimeinen kysymys aiheutti lähes hermoromahduksen, pystymme auttamaan sinua.

Kehittämämme järjestelmä, eqTAG Mainenance Manager, on huoltomiesten suunnittelema mobiili-järjestelmä kenttätyönohjaukseen. Sen tarina on lähtöisin huollosta, puhtaasti liiketoiminnan tarpeista. Siksi ymmärrämme, mistä liiketoimintasi marginaalit löytyvät. Haluamme, että työnohjaajana kaikki resurssisi ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Käytät asentajana tiedon etsimiseen ja raportointiin mahdollisimman vähän aikaa. Sekä järjestelmä on kentällä miellyttävä ja vaivaton käyttää. Järjestelmän toteutuksessa ei ole tehty kompromisseja tietotekniikan ehdoilla vaan kaikki ratkaisut ovat lähtöisin huoltoprosessien vaatimuksista.

Järjestelmän avulla pystyt luomaan asentajille työmääräimiä vaihtelevien työtyyppien mukaan kertaluonteisina tai toistuvina töitä. Kohdistamaan työt yhdelle ja usealle henkilölle tai tarvittaessa koko tiimille. Järjestelmän avulla pystyt varaamaan työlle sen suorittamiseen tarvittavat työvälineet. Samalla ohjelma huolehtii sekä työntekijöiden että työkalujen aikataulutuksesta, jolloin ei pääse syntymään tuplabuukkausta. Lisäksi työmääräin voi sisältää kuvia, liitteitä ja tiedot käytettävistä varaosista.

Kehittyneimpiä työnohjauksen toimintoja järjestelmässä ovat samanlaisina toistuville töille tehdyt etukäteen määritellyt tarkastuslistat. Toiminnon avulla asentajan täytyy vain kuitata työ kohta kohdalta tehdyksi, mikä nopeuttaa raportointia huomattavasti. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa usean työntekijän samanaikaisen työnraportoinnin, kun työlle on varattu useita henkilöitä. Toiminnon avulla jokainen työntekijä niin toimistossa kuin kentällä pystyy reaaliaikaisena ja läpinäkyvästi kirjata omat tekemisensä työlle ja samalla seurata muiden työn edistymistä yhdeltä työmääräimeltä.

Takaisin
Rekisterien ylläpito

LAITEKANNAN YLLÄPITO
& ELINKAAREN HALLINTA

 • Asiakkaiden ja kohteiden hallinta
 • Laitekannan hallinta
 • Laitekannan auditointi & elinkaaren hallinta
 • Älykäs laitekilpi
 • Huoltohistorian ylläpito

Onko sinula käytettävissä kaikki oleellinen tieto huoltotoimintojesi optimaaliseen toteutukseen ja elinkaaren hallintaan? Pystytkö reagoimaan nopeasti yllättäviin vikaantumisiin tai huoltopyyntöihin siten että sinulla on käytettävissä laitteseen liittyvä huoltohistoria ja huoltoon vaadittavat dokumentit?. Valitettavan usein näin ei ole. eqTAG Maintenance Manager:n avulla ylläpidät huoltokohderekisteriä ja laitetietoja vaivattomasti koko laitteiden elinkaaren ajan. Ajantasainen laite- ja kohteesen liittyvä elinkaaren aikainen tieto on huollossa kriittistä. Siki järjestelmän kehityksessä on panostettu erityisesti näiden tietojen hallintaan. Kaikkia laitteita on huollettava ja ylläpidettävä koko sen elinkaaren ajan.

Jokaisella asiakkaalla on toimintansa mukaiset tarpeet huoltokohdetiedoille ja tätä varten olemme kehittäneet rekisteristä helposti räätälöitävän. eqTAG Maintenance Manager:n joustavan järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta saat kohde- ja laitteistorekistereistä juuri haluamasi kaltaisin. Rekisterihierarkiaan saat haluamasi määrän tasoja. Jokaiselle tasolle voit lisätä haluamasi tekstikentät, kuvat, liitetiedostot sekä erilaiset tarkastusraportit ja työmääräimet.

Pilvipalvelu mahdollistaa järjestelmän usean henkilön yhtäaikaisen käytön kentältä. Lisäksi kaikki tiedot ovat tarvittaessa integroitavissa jo käytössä oleviin järjestelmiin. Tällöin vältytään tuplarekisterien ylläpidolta ja eqTAG Maintenance manager toimii pääjärjestelmän mobiilina kenttäkäyttöliittymänä.

Maintenance Managerin avulla suoritat niin auditoinnit kuin rekisterien päivitykset helposti ja vaivattomasti kentältä. Lisäämällä raportteihin huoltokohteesta otettuja valokuvia, on jatkossa käytössäsi kaikki tieto mitä tarvitset tehokkaaseen huoltoon ja sen suunnitteluun.

Tarkastuskohteidesi elinkaaren hallinta helpottuu, kun asiantuntijoillasi on riittävät tiedot käytössä huoltosuunnitelmia laadittaessa, vanhentuneiden laitteiden korvaavusmäärittelyjä tai laitekannan standardointi-suunnitelmia tehtäessä. Sano ei vanhentuneille tiedoille ja päivitä asennuskantasi eqTAG Maintenance Managerin avulla ajan tasalle.

eqTAG – Oikea tieto oikeassa paikassa.

Joustavasti muokattavissa – valitse vain tarvitsemasi ominaisuudet

Järjestelmä koostuu asiakkaan tarpeen mukaan valittavista modulaarista toiminnallisuuksista ja se on skaalautuva. Lisäksi järjestelmän toimintoja voidaan tarpeen mukaan räätälöidä sujuvan käytettävyyden varmistamiseksi kenttätyössä.

Takaisin
Ratkaisut
ja
hyödyt

Ratkaisujen teknologia ja hyödyt

 • Perustuu mobiiliin kenttätyönohjaukseen ja etätunnistusteknologiaan
 • Järjestelmä integroitavissa jo käytössä oleviin järjestelmiin ja dokumenttitietokantoihin
 • Tehokkaammat ja luotettavammat toimintaprosessit
 • Saavutetaan kustannussäästöjä kun työt tulevat keralla valmiiksi
 • Työturvallisuus paranee
 • Oleellinen tieto käytössäsi heti laitteeseen integroituna
 • Osa teollista internetiä - yhdistää ihmiset, laitteet ja järjestelmät

Tiivistettynä järjestelmämme avulla saavutettavat hyödyt ovat kustannussäästöt, huoltoprosessien luotettavuuden ja työtyytyväisyyden kasvu sekä työturvallisuuden paraneminen.

Kustannussäästöt syntyvät, kun työstä poistuu turhia työvaiheita ja toimintaprosessit tehostuvat.

Huoltoprosessien käytettävyys ja luotettavuus kasvavat, kun oleellinen tieto on koko ajan käytössäsi huoltotyössä. Olipa sitten kyseessä työmääräimet, reaaliaikainen huoltoraportti tai huoltohistoriatiedot huoltokohteesta eqTAG Mainentance Manager ja älykkäät eqTAG-tuotetunnisteet huolehtivat reaaliaikaisesta tiedon välityksestä järjestelmien, ihmisten ja huoltokohteen välillä.

Työturvallisuuden paraneminen saavutetaan välittämällä kentälle ajantasaiset turvalliseen työskentelyyn liittyvät ohjeet ja turvallisuusmääräykset kentälle.

Takaisin
Kenttä
käyttöön
suunniteltu

eqTAG testataan kentällä

 • Prosessiteollisuus
 • Teollisuuslaitosten kunnossapito
 • Kiinteistöpalvelut
 • Huoltokorjaamot
 • Laitevalmistajat

Toimivaa käytettävyyttä saavutetaan vain vankan käytännön osaamisen ja kokemuksen kautta. Tiedämme mitä kenttähuollon tarpeet ovat, ja miten järjestelmän käytettävyys vaikuttaa työhön. Olemme huomioineet kaikessa järjestelmään liittyvissä ratkaisuissa huoltomiesten pitkäaikaisen kokemuksen kenttätyöstä. Olemme varmistaneet, niin käytettävyyden kuin koko ohjelmistorakenteen osalta, että käytössäsi on kaikissa käyttötarpeissa aina oikeat ja vain oikeat tiedot järjestelmän ominaisuudet. Huolto on ammattilaiselta hyvin suoraviivaista työtä, kun se tehdään kerralla oikein ilman turhia työvaiheita. eqTAG – keskity oikeaan työhön!

Takaisin
Soveltuu
monille
aloille

Vapaasti sovellettavissa eri toimialoille ja asiakassovelluksiin

 • Prosessiteollisuus
 • Teollisuuslaitosten kunnossapito
 • Kiinteistöpalvelut
 • Huoltokorjaamot
 • Laitevalmistajat

Modulaarisen ja muokattavissa olevan rakenteensa takia järjestelmämme soveltuu kaikkeen huoltotyöhön, missä on tarve työnohjaukselle ja raportoinnille, sekä missä oikeiden tietojen saatavuus huoltokohteessa on kriittistä. Järjestelmäämme voidaan käyttää jo käytössä olevien kunnossapitojärjestelmien mobiilina kenttäkäyttöliittymänä tai erillisenä huoltojärjestelmänä.

Ohessa esimerkkejä järjestelmän hyödyntämiseen sopivista toimialoista. Jos et ole varma soveltuuko järjestelmämme sinulle, ota reippaasti yhteyttä.

Takaisin
Toiminnan
jatkuva
parantaminen

Analytiikkaraportit ja KPI-mittarit

 • Avaintoimintaraportit - KPI-mittarit
 • Analysointiraportit
 • Elinkaarikustannusten seuranta

Järjestelmään integroidun huollon BI järjestelmän avulla mittaat huollon toimintaa ja analysoit sen tehokkuutta. Mittaamalla ja seuraamalla liiketoimintasi kannalta tärkeitä tunnuslukuja tiedät realiaikaisesti missä tilanteessa liiketoimintasi tavoitteisiin verrattuna.

Monipuolisten raporttien ja graaffisten mittariden avulla pystyt analysoimaan ja kehittämään liiketoimintaasi

Ohessa esimerkkejä järjestelmän hyödyntämiseen sopivista toimialoista. Jos et ole varma soveltuuko järjestelmämme sinulle, ota reippaasti yhteyttä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
 • Yksinkertaiset näkymät ja suuret toimintanäppäimet
 • Tiedoston- ja kuvienhallinta
 • Räätälöidyt näkymät
 • Asiakas ja toimialakohtainen sanasto
 • Varmuuskopiointi ja palautus
 • Kaikki tarvitsemasi tieto saatavilla

Käytettävyys avainasemassa

Meille tärkein mittari on eqTAG ohjelmiston käytettävyys kentällä. Käyttäjän on löydettävä juuri omaan tarpeeseensa tärkeät tiedot juuri siellä missä niitä tarvitaan. Pääset huollettavalta laitteelta suoraan ohjelmistossa oleviin tietoihin käsiksi. Et tarvitse mukaasi muuta kuin tabletin tai älypuhelimen. Teet samalla kätevästi myös raportin tehdystä työstä. Voimme ylpeänä todeta, että eqTAG on huoltomiesten suunnittelema työnohjausjärjestelmä.


TIETOTURVA, JÄRJESTELMÄINFRA JA INTEGROITAVUUS

Tekninen infrastruktuuri

Pilvipalvelu palvelinympäristönä yhdistettynä selainpohjaiseen käyttöliittymäohjelmistoon takaavat sen, että tarvittavat tiedot ovat käytettävissä laitteella kuin laitteella.

AZURE PILVIPALVELU­YMPÄRISTÖ
TIETOJEN SYNKRO­NOINTI
SELAIN­OHJELMISTO (SPA)

Integrointi

Voit käyttää Maintenance Manageria täysiverisenä hyoltotyön ohjausjärjestelmäna tai integroida sen kenttäkäytettävyyden osaksi olemassaolevaa toiminnanohjausjärjestelmää.

ASIAKAS-ERP
INTEGRAATIO
EQTAG-TIETOKANTA

Tietoturva

Kolmiportainen tietoturva varmistaa niin palvelinympäristön, verkkoyhteyden, kuin itse ohjelmistonkin turvallisuuden.

PILVIPALVELIN
SSL-YHTEYS
OHJELMISTO

EQTAG MAINTENANCE MANAGER HYÖDYT

Parantaa prosessisi luotettavuutta ja käytettävyyttä

Vähentää kustannuksia

Tehokkaampia ja kevyempiä prosesseja – laadukkaampia palveluita

Auttaa maksimoimaan huoltotyön tehon

Auttaa parantamaan työturvallisuutta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Järjestelmän käyttöönotto

Arkeen sopiva käyttöönottoprosessi.

Toimintamallimme avulla saat käyttöösi täysin tarpeidesi mukaan räätälöidyn mobiilijärjestelmän kiinteään hintaan ja toimitusaikaan. eqTAG Maintenance Manager:n räätälöinti ja käyttöönotto on tuotteistettu konsepti, joka noudattaa selkeitä ennalta määriteltyjä projektivaiheita sekä standardeja toimintaprosesseja. Tämän avulla käyttöönotto pystytään suunnittelemaan normaalin arjen keskelle, kun selvillä on toteutettavat tehtävät ja niiden kesto.

Tuotteistetun käyttöönottokonseptin vaiheet

Asiakas kuvailee prosessinsa eqTAGin asiantuntijalle.
EqTAGin järjestelmä räätälöidään asiakkaan prosessin mukaiseksi.
Järjestelmän käytettävyys hyväksytetään kenttätestissä.
Huoltohenkilöstön hyväksymä järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön.
Haluttaessa järjestelmä integroidaan olemassaoleviin IT-ratkaisuihin.
EqTAG ylläpitää järjestelmää ja henkilökunnan käytössä on asiantunteva tekninen tuki.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

TIETOTURVA, JÄRJESTELMÄINFRA JA INTEGROITAVUUS

Tekninen infrastruktuuri

Pilvipalvelu palvelinympäristönä yhdistettynä selainpohjaiseen käyttöliittymäohjelmistoon takaavat sen, että tarvittavat tiedot ovat käytettävissä laitteella kuin laitteella.

AZURE PILVIPALVELU­YMPÄRISTÖ
TIETOJEN SYNKRO­NOINTI
SELAIN­OHJELMISTO (SPA)

Integrointi

Voit käyttää Maintenance Manageria täysiverisenä hyoltotyön ohjausjärjestelmäna tai integroida sen kenttäkäytettävyyden osaksi olemassaolevaa toiminnanohjausjärjestelmää.

ASIAKAS-ERP
INTEGRAATIO
EQTAG-TIETOKANTA

Tietoturva

Kolmiportainen tietoturva varmistaa niin palvelinympäristön, verkkoyhteyden, kuin itse ohjelmistonkin turvallisuuden.

PILVIPALVELIN
SSL-YHTEYS
OHJELMISTO

EQTAG MAINTENANCE MANAGER HYÖDYT

Parantaa prosessisi luotettavuutta ja käytettävyyttä

Vähentää kustannuksia

Tehokkaampia ja kevyempiä prosesseja – laadukkaampia palveluita

Auttaa maksimoimaan huoltotyön tehon

Auttaa parantamaan työturvallisuutta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Yritys

eqTAG on mobiilipohjaisiin ratkaisuihin erikoistunut teknologiayritys. Kehittämämme sovellukset ovat suunnattu yritysten kenttätyönhallintaan ja laiterekisterien ylläpitoon kentällä sekä kuluttajamarkkinoille tiedonvälitykseen. Ratkaisumme perustuvat etätunnistustekniikan (rfid ja nfc) sekä mobiili- ja pilvipalveluteknologioiden hyödyntämiseen perinteisiin järjestelmäratkaisuihin integroituna. Toimialojamme ovat valmistusteollisuus ja kunnossapito. Lisäksi tarjoamme kuluttajille etätunnistustekniikkaan perustuvia mobiilipalveluja.

Innovatiiviset eqTAG ratkaisut perustuvat eqTAG-pilvipalvelualustaan ja älykkäisiin eqTAG-tuotetunnisteisiin. eqTAG-ratkaisut syntyvät kun yhdistetään eqTAG-pilvipalvelualusta, -älykäs tuotetunniste ja mobiilikäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä.

Asiakaslähtöisyys ohjaavana arvona

Toimintaamme ohjaa eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen, kehitämme ratkaisujamme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme asiakkaillemme järjestelmätoimitukset, käyttöönoton ja elinkaarenaikaisen tuen sekä tuotekehityksen. Autamme asiakkaitamme prosessikehityksessä ja tarvittaessa räätälöimme ratkaisumme asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Toimintamme lähtökohtana ovat ratkaisuistamme merkittävää lisäarvoa saaneet tyytyväiset asiakkaat. Tavoitteenamme on tarjota aina asiakkaalle optimaalisin ja helppokäyttöisin kenttätyön toiminnanohjausratkaisu, mikä mahdollistaa prosessien tehostamisen ja työn laadun parantamisen. Kuluttajamarkkinointiin ja palveluiden tuottamiseen tarjoamiemme mobiilisovellusten avulla oleellinen tieto on kaikkien saatavissa ja hyödynnettävissä vaivattomasti – missä ja milloin tahansa.

Tuomalla tiedon luoksesi, välitämme sinusta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Henkilökunta

eqTAG on mobiilipohjaisiin ratkaisuihin erikoistunut teknologiayritys. Kehittämämme sovellukset ovat suunnattu yritysten kenttätyönhallintaan ja laiterekisterien ylläpitoon kentällä sekä kuluttajamarkkinoille tiedonvälitykseen.

Toni Lahtinen

Käyttämällä järjestelmäämme säästät rahaa. Samalla pystyt tuottamaan asiakkaillesi laadukkaampia palveluita kilpailukykyiseen hintaan.

Toimitusjohtaja

+358 (0)40 7200 950

eqtag.com

Pasi-Markus Mäkelä

Hyvän ja toimivan järjestelmän ohjelmointi vaatii käyttäjän tarpeiden ymmärtämistä.

Tuotepäällikkö

eqtag.com

Risto Einiö

Selkeä käyttöliittymä takaa järjestelmän käytön kentällä.

Käyttöliittymä­suunnittelija, AD

eqtag.com

Kehitystiimi

Vankka osaaminen mobiiliteknologioista Azuren ja AWS:n pilvipalveluympäristöissä. Lisäksi käytössä Microsoft:n uusimmat powerBI-ratkaisut.

OTA YHTEYTTÄ

Myynti ja konsultointi

Toni Lahtinen

Toimitusjohtaja

+358 (0)40 7200 950

eqtag.com

eqTAG oy

Käyntiosoite

Elannontie 3, 01510 Vantaa

Laskutusosoite

Elannontie 3, 01510 Vantaa

eqtag.fi

www.eqtag.fi

Yhteydenottolomake